Regulamin

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 dniu przyjazdu i kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 • Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości właściciel ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
 • Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu gotówką.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić właścicielowi do godz.10:00 dnia, w którym upływa termin wymeldowania. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc.
 • Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 • Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 • Osobom postronnym obiekt nie udziela informacji o danych osobowych Gości zameldowanych.
 • W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 • Osoby odwiedzające naszych gości mogą przebywać w naszym apartamencie do godz.21.00.
 • Przed wyjazdem Goście zobowiązani są do zwrócenia apartamentu w stanie niepogorszonym, oraz oddania kluczy
 • Za zgubienie kluczy pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
 • Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z ich winy.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest:
  -  używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zakaz  nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
  - używanie otwartego ognia w pokojach, oraz na balkonie- palenie grilla
 • W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów(wyjątkiem jest balkon i zewnętrzne miejsca do tego przeznaczone)- koszt dearomatyzacji pokoju wynosi 300 zł
 • W apartamencie zabronione jest:
  - poruszanie się w butach narciarskich.
  - wprowadzanie zwierząt .
 • W trosce o wysoki poziom utrzymania czystości w naszym obiekcie oraz dbałość o środowisko będziemy wdzięczni za:
  - dbałość o czystość
  - segregację śmieci (na zewnątrz znajdują się oznakowane pojemniki.
 • Bardzo prosimy o zamykanie drzwi i okien balkonowych na czas Państwa nieobecności w obiekcie, gdyż nagły wiatr mógłby je uszkodzić.
 • Prosimy o nie pozostawianie włączonych lokówek, prostownic, ładowarek, telewizora itp. podczas Państwa nieobecności w pokoju. 
 • Pobyt ze zwierzętami nie jest możliwy
 • Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np:
  - przerwy w dostawie prądu lub wody
  - uszkodzenia urządzeń elektronicznych należących do Gości podłączonych do prądu podczas burzy,  lub w skutek nagłej zmiany napięcia elektrycznego.
 • Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony samochód, oraz znajdujące się w nim rzeczy.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt za pośrednictwem kuriera. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty znalezione będą przechowywane przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 • Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz uregulowania należności za wykorzystane usługi.

Warunki rezerwacji:

W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości wartości pierwszej doby hotelowej w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji, (lub 100% wpłaty jeśli wybrano ofertę bezzwrotną). Zadatek nie podlega zwrotowi. Brak wpłaty zadatku w powyższym terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji.


W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed przyjazdem bez uzasadnionej przyczyny wpłacony zadatek nie podlega przeniesieniu na pobyt w innym terminie.

Nie pojawienie się Gościa w obiekcie w dniu przyjazdu do godz. 24:00, oraz brak informacji o przyjeździe po tej godzinie, skutkować będzie uznaniem rezerwacji jako “niedojazd”, a pokój zostanie udostępniony do sprzedaży.

Życzymy miłego pobytu.